3η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 07.02.2018

3η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 07.02.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 07-02-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 3η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

     Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

     Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

 1. Επί της υπ΄αριθμ. 83/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου.

 1. Επί της αναγκαιότητας εργασίας συντήρησης πρασίνου σε χώρους του Δήμου και εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας σύναψης εργολαβίας, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (ανεπάρκεια εξοπλισμού και προσωπικού του Δήμου), προϋπολογισμού 38.800 ευρώ με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.35.6262.08 του προϋπολογισμού 2018 (στο ποσό των 30.000,00 € με ΦΠΑ ) & οικον. έτους 2019 (στο ποσό των 8.800,00 € με ΦΠΑ ).

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 17.551,36 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης για την διοργάνωση της εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018» που θα εκτελεσθεί σε βάρος του Κ.Α. 00.6474.01 με τίτλο «Δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018»», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 24.800,00 euro για το έτος 2018.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.232,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης για την παράθεση γεύματος συνάντησης και επεξεργασίας της έννοιας του εθελοντισμού για τα άτομα της τρίτης ηλικίας – μέλη και εθελοντές των τεσσάρων (4) ΚΑΠΗ του Δήμου που θα εκτελεστεί σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.02 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων βραβεύσεων και τιμητικών διακρίσεων για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00 euro για το έτος 2018.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 51.191,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6495.07 με τίτλο «Δαπάνη για χρήση Αττικής Οδού από απορριμματοφόρα», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 60.000,00 ευρώ για το έτος 2018 προκειμένου να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λίγο πριν εξαντληθεί το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 620,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2018.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 483,60 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6615.06 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 24.800,00 ευρώ για το έτος 2018.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση συνεδρίου και φεστιβάλ καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για μια έξυπνη πόλη (The smart small city). Έγκριση πίστωσης και ψήφιση διάθεσης ποσού 24.800 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6442.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 1. Επί αιτήματος για έγκριση κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου 7Χ7 στο Δημοτικό Στάδιο “ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΑΞΗΣ” στη Νέα Ερυθραία.

 1. Επί της 37/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στη Δικηγόρο Αγγελική Χαροκόπου.

 1. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ”, προϋπολογισμού 347.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α. 25.7312.31.

 1. Λήψη απόφασης για την από κοινού διάλυση της εργολαβικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευση 1/2006» Αρ. Μελ. 15/2006 του πρώην Δήμου Ν. Ερυθραίας.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους λόγω τακτοποίησης,σύμφωνα με το Ν.4178/2013και κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών.

 1. Έγκριση για διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγουςμε τις αναλογούσες προσαυξήσεις, βάσει της 344/2017 οριστικής και τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Απαλλοτριώσεων).

 1. Διαγραφή ποσού από αναλογισμό, ύψους 4.769,33 πλέον των νομίμων προσαυξήσεων και επαναβεβαίωση του νέου ποσού από εισφορά της τάξεως των 2.503,44 ευρώ της διορθωτικής πράξης.

 1. Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 1. Διαγραφή ποσού 1.318,90€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους 949 950/2017.

 1. Επιστροφή ποσού 70,56€, ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 213,50€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 351.27€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 417,52€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για