31η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.28-09-2022

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθ. Μαυρογιάννης

Παρουσίαση Δ’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και
εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο: «Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση
ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων με
εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας.
Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων
με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο».

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος
κα Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη

Ανασυγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του
Δήμου Ελευσίνας.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 142/21 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά
με την αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)

ΓΕΝΙΚΑ

Επί αιτήματος Μουσικού Συλλόγου Φιλαρμονικής Ελευσίνας «ΝΕΟΣ ΟΡΦΕΥΣ 2008»
για παραχώρηση αίθουσας στην Δ.Ε. Μαγούλας.

ΝΟΜΙΚΑ

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό
  της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.»
  κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για τα έτη 2017 και 2018 (ΠΡ8166/5-9-
  2018)
 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με τον χειρισμό
  της αγωγής που άσκησαν τριάντα τρεις (33) εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας
  (ΓΑΚ 6851/2022)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για