33η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.12.10.2022

1. Παρουσίαση της μελέτης για την Τουριστική Στρατηγική του Δήμου Ελευσίνας.

2. Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας α) στο πρόγραμμα URBACT που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και β) στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)

3. Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας

4. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας για παραχώρηση χρήσης δημοτικών υπαίθριων χώρων και σχετική αδειοδότηση, προκειμένου να τοποθετηθούν ειδικές κατασκευές σήμανσης που εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 Ελευσίνα.

ΓΕΝΙΚΑ

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 189/22 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΟΑΕΔ και του Δήμου Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για την παραχώρηση παιδαγωγικού προσωπικού από τον Δήμο Ελευσίνας στον ΒΝΣ ΔΥΠΑ Ελευσίνας

6. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας»

7. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

8. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (ά. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06).

9. Αντικατάσταση Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018.

10. Επί αιτήματος Φιλοζωικής Ομάδας Ελευσίνας «Αδέσποτα Μυστήρια» για παραχώρηση της Πλατείας Λαού.

ΝΟΜΙΚΑ

11. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Σκόρδα αναφορικά με το χειρισμό της ανακοπής ΚΕΔΕ που άσκησε ο κ. Λύμουρας Αλέξανδρος κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΚ7340/22-4-2019).

12. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη για τον χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας για τέλη καθαριότητας και φωτισμού του Β’ εξαμήνου 2020 (ΠΡ6650/4-11-2020).

13. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ζωής Ηλιοπούλου αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής που άσκησε ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΓΑΚ72346/2022).

14. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό δύο προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα του 2020 (ΠΡ6412/2020 και 7425/2020).

15. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να παραστεί στη συζήτηση δύο (2) εφέσεων του Δήμου Ελευσίνας επί υποθέσεων επιβολής δημοτικών τελών στην εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» (ΕΦ2517/2021 και ΕΦ2732/2021).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για