33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔήμουΕλευσίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος

Έγκριση και παραλαβή της Β’ Φάσης και το σύνολο της μελέτης: «Μελέτη Ενοποίηση και ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων με στοιχεία αστικής
ανάπλασης». (εισηγήτρια  κα Μυτιληναίου)

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής ΠΠΑΕ του έργου: «Κατασκευή νέου χώρου Πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελίων της Δ.Ε. Ελευσίνας» (εισηγήτρια κα Μυτιληναίου)

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας» (εισηγήτρια κα Σιτζίμη)

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνδέσεις Δημοτικών Κτιρίων – Σχολείων με το Δίκτυο Αποχέτευσης» (εισηγητής κ. Γκιόκας)

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις οδών, καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περιοχή Αεροδρομίου» (εισηγήτρια  κα Βιολέτη)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης Γεώργιος

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 10409/11-7-2019 σύμβασης για την προμήθεια δύο (2) απορριμματοδεκτών συμπίεσης (press containers) με ηλιακή ενέργεια. (εισηγήτρια κα Αναπλιώτη)

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 538/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια κα Αναπλιώτη)

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 539/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια κα Αναπλιώτη)

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του Γυμναστηρίου του 2ου – 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας στο Π.Α.Κ.Π.Π.Α για τις ανάγκες των ομάδων. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης χώρου του Γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου, για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας» (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του 2ου Ενιαίου Λυκείου Ελευσίνας «ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟ» στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας, για την πραγματοποίηση της δράσης «Όλοι μαζί μπορούμε και στην γνώση» (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Κουρούνης)

ΝΟΜΙΚΑ – Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιωτούλιας Ιωάννης

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γεράσιμου Κυπριώτη αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής της Ευαγγελίας και του Σταύρου Ζαμπέτα κατά του Δήμου Ελευσίνας και κατά της Αικατερίνης Γαρυφάλλου. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Κόντου αναφορικά με το χειρισμό της με ΓΑΚ 1503/2019 & ΕΑΚ 18/2019 αγωγής, την οποία άσκησαν οι Ζαχαριουδάκη Αναστασία, Ζιάγκα Ελένη, κ.α. (σύνολο 6) κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

Ν.Π.Δ.Δ  Π.ΑΚ.Π.Π.Α  – Πρόεδρος κα Άνθη – Γκιόκα Σεβασμία

Καθορισμός Αποζημιώσεως Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Ν.Π.Ι.Δ.  Κ.Ε.Δ.Ε  – Πρόεδρος κ. Τατάκης Φώτιος – Παναγιώτης

Ορισμός μέλους μετά του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Καταπολέμηση Ρατσισμού Μέσω Τέχνης» (εισηγητής κ. Τατάκης)

ΓΕΝΙΚΑ

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη θέσης Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4623/2019. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Συζήτηση – Ενημέρωση επί αιτήματων της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΑΓΟΥΛΑΣ (εισηγητής κ. Κώνστας)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για