41η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις φορτοεκφόρτωσης LNG στο λιμάνι της Ελευσίνας.

2. Αποδοχή παραίτησης από την θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

3. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

4. Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος

5. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2022.

ΝΟΜΙΚΑ

6. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη για να παραστεί στην συζήτηση της έφεσης που άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Α.Β.Ε.Ε.»

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για