43η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

Έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για