5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 21-02-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

ΘΕΜΑ 1. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων
υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ»
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 2. Ορισμός εκπροσώπου στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ»
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 3. α)Ακύρωση της αριθμ. 102/2023 απόφασης του Δ.Σ. και β)Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου:
«Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του
Δήμου Δάφνης – Υμηττού»
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: « Ανακατασκευή ξύλινων στοιχείων και βαφές στην Δ.Κ. Υμηττού»
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού
(2020) και 2ης Παράτασης
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση αλλαγής οχήματος σε αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 7. Αντικατάσταση του τακτικού μέλους κοινής αποδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για