5η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 07.03.2018

5η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 07.03.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 07-03-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30,στην 5η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

     Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

     Β. Έκτακτα θέματα

     Γ. Τακτικά θέματα

 1. Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων αναφορικά με το κτήριο του ΟΤΕ επί των οδών Ερυμάνθου & Αγραύλης στο Ο.Τ. 436, Κηφισιά.

 1. Λήψη απόφασης για τη συντήρηση και λειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας από τον Δήμο Κηφισιάς, μετά την παράδοση του έργου, της προσθήκης κτηρίου και αποκατάστασης διατηρητέων κτηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, από την ΚΤ.ΥΠ..

 1. Επί της 49/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ2) STOP, επί της οδού Ηφαιστίωνος Παπαδόπουλου, στη συμβολή με τις οδούς Μπακογιάννη και Θήρας, στην Κηφισιά».

 1. Επικαιροποίηση της 311/2000 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου – μεζεδοπωλείου στην οδό Εμμ. Μπενάκη 22, Κηφισιά.

 1. Επικαιροποίηση της 150/2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος – ψαροταβέρνας στην οδό Ελαιών 54, Κηφισιά.

 1. Λήψη απόφασης για την προθεσμία καταβολής οφειλών από νέες πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 142 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α’).

 1. Λήψη απόφασης για τον Απολογισμό Οικονομικού Έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» Δήμου Κηφισιάς.

 1. Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 1. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της μελέτης με τίτλο: «Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προμήθειας Ομάδας Β: «Software Λογισμικό και Άδειες Χρήσης εξυπηρετητών» του συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια εξυπηρετητών (servers) – λογισμικού του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικού χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς, στον Νέο Πολιτικό Φορέα “Κίνημα Αλλαγής” για τη διεξαγωγή εκλογής συνέδρων.

 1. Έγκριση για 1η παράταση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ”.

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Κηφισιάς «Μένανδρος».

 1. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε συνέχεια των υπ΄ αριθ. 560/2017 και 564/2017 αποφάσεων αυτής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 291,63€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για μερική ή ολική διαγραφή κλήσεων ΚΟΚ καθώς και για διαγραφή ποσού 129,61€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επιστροφή ποσού 44,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Επιστροφή ποσού 400,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

       

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       του Δημοτικού Συμβουλίου

      ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για