6η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού 17.06.2021

6η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού 17.06.2021

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

  Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις  
Θέμα 1ο Υποβολή της έγκρισης της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. Έτους 2021 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για έκδοση e-banking του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για μετατροπή ωραρίου του προσωπικού εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά 7 ατόμων, για την καθαριότητα όλων των μονάδων του Δήμου κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ
Θέμα 4ο Ένταξη ΣΑΤΑ κάλυψης δαπάνης εκτέλεσης του   έργου «Επισκευή και συντήρηση του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού Δήμου Δάφνης –Υμηττού» κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

Θέμα 5ο

Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Δάφνης –Υμηττού κα. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

            

                                                             Βερύκιος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για