7η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.03.2018

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.03.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 28-03-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 7η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

    Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

    B. Έκτακτα θέματα

    Γ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

 1. Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. Έτους 2018.

 1. Έγκριση: α) της μεταστέγασης του Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς στο κτήριο του ΟΑΕΔ επί των οδών Τατοΐου και Γ. Λύρα καθώς και της μεταστέγασης του 1ου Δημοτικού Ν. Ερυθραίας σε χώρους του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς επί των οδών Πατρών και Κορίνθου και β) της κάλυψης των σχετικών δαπανών που απορρέουν από τη μεταστέγαση και μεταφορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού από το Δήμο Κηφισιάς.

 1. Εκ νέου καθορισμός της οδού Κοκκιναρά από τον αριθμό 54 έως τον αριθμό 78 κατά την διαγράμμιση, ως κοινόχρηστου χώρου για την άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (Αγορά Παραγωγών Βιοκαλλιεργητών – Farmers Market) για το έτος 2018».

 1. Επί της 55/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων εκτός των επιβατικών στην οδό Νικολάου Σιαλμά, στην Κηφισιά».

 1. Επί της 51/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Λήψη μέτρων για τη μείωση ταχύτητας των οχημάτων επί της οδού Ξενίας, στην Κηφισιά».

 1. Επί της 75/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην«Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Δηληγιάννη και Στροφυλίου στο Ο.Τ. 86 στην Κηφισιά».

 1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση και επέκταση της σύμβασης χρησιδανείου, μεταξύ του Κοινωφελούς Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΝ Αθηνών)» και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Επικαιροποίηση της 527/2000 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόριο – Καφέ) επί της οδού Κολοκοτρώνη 37 & Δηληγιάννη , Ο.Τ. 68, Κηφισιά.

 1. Επικαιροποίηση της 71/1996 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόριο – Καφεζαχαροπλαστείο) επί της οδού Κολοκοτρώνη 35, Ο.Τ. 68, Κηφισιά.

 1. Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κηφισιάς».

 1. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας κάδων απορριμμάτων δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 149.544,00€ ΚΑ 20.7135.11 προϋπολογισμού 2018, β)έγκριση της με αριθμό 5/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης γ)εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.585,96 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

 1. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας μίσθωσης λεωφορείων με οδηγό για μεταφορά προσώπων, μαθητών των παιδικών σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 65.200,00€ το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.02 με τίτλο «Μεταφορές προσώπων, μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών των ΚΑΠΗ του προϋπολογισμού του 2018 β) έγκριση της με αριθμό 2/2018 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού και γ) εκκίνηση της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικ. έτους 2018.

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» οικ. έτους 2018.

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς, οικ. έτους 2018.

 1. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 1. Κατανομή επιχορήγησης ΣΑΤΑ 2017 ποσού 72.590,95 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (αποφ. 10/18 ΔΕΠ).

 1. Κατανομή επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ Α΄ δόσης 2018 ποσού 76.884,50€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, (αποφ. 13/18 ΔΕΠ).

 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2016» με αναθεώρηση.

 1. Έγκριση 1ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

 1. Έγκριση 2ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δήμου Κηφισιάς».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού οδού Αγ. Τρύφωνος» με αρ. μελέτης: 121/2010.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Σύνδεση Αγωγού Πλάτωνος με Αντλιοστάσιο Οδού Ισμήνης» με αρ. μελέτης: 27/2016.

 1. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στην περιοχή «Αδάμες – Γράμμος – Φοίνικας» της Π.Ε. 13 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς των ιδιοκτησιών με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης: 0129005 και 0129011, στο Ο.Τ. 1053.

 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου «ΒΙΛΑ ΜΙΧΛ».

 1. Μετατροπή χώρου διαδοχικής ταφής (οικογενειακού τάφου) επ΄ονόματι Κλεοπάτρας χήρας Αντωνίου Μιχλ σε τάφο «τιμής ένεκεν» στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

 1. Έγκριση για κοπή συστάδας δέντρων σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (οδόστρωμα).

 1. Λήψη απόφασης για «Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα αναπηρίας».

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 2.437,76€, σε βάρος του Κ.Α.: 00.6739.02 «Διάφορες επιστροφές εσόδων».

 1. Επιστροφή ποσού 94,50€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

 1. Επιστροφή ποσού 992,94€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

 1. Επιστροφή ποσού 272,56€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Επιστροφή ποσού 50,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ύψους 4.391,10€, λόγω τακτοποίησης με το Ν. 4178/2013.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ύψους 576.033,16€, λόγω τακτοποίησης με τον Ν. 4178/2013 και κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών.

 1. Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ συνολικού ποσού 302,10€.

 1. Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους συνολικού ποσού 491,89€.

 1. Διαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ., λόγω εσφαλμένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 20€ από παράβαση Κ.Ο.Κ..

 1. Έγκριση Καταστροφής Άχρηστων Υλικών.

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       του Δημοτικού Συμβουλίου

       ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για