8η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 18.04.2018

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 18.04.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο ημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» ήμου
Κηφισιάς) την 18-04-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην
8η τακτική συνεδρίαση του ημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του .Σ. στις 11/10/2017, 25/10/2017,
8/11/2017, 15/11/2017, 22/11/2017, 22/11/2017(ειδική).
Β. Ενημέρωση ημοτικού Συμβουλίου
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Δ. Έκτακτα θέματα
Ε. Τακτικά θέματα

1. Επί της 72/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την
κυκλοφοριακή ρύθμιση στη ημοτική Ενότητα Κηφισιάς για «Αποξήλωση
ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-40) τοποθετημένης επί της οδού ρυμώνος στην
Κηφισιά.»
2. Επί της 73/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τη
μονοδρόμηση των πεζοδρόμων «Πολυδεύκη» και «παράδρομος Μ. Μπότσαρη»
στην Κηφισιά.
3. Επί της 74/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την
κυκλοφοριακή ρύθμιση στη ημοτική Ενότητα Κηφισιάς για «Κατασκευή
διάβασης πεζών και απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν αυτής, στην είσοδο
του 2ου ημοτικού Σχολείου Κηφισιάς, επί της οδού ιονύσου στο Ο.Τ. 219».
4. Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση ανοικτής εκδήλωσης στις
07-05-2018, στα πλαίσια της δεύτερης φάσης αξιολόγησης του προγράμματος
για την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας (Β’ Κύκλος).
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης ύψους
8.308, 00 ευρώ, για την έκδοση δίγλωσσου (ελληνικά – αγγλικά) ενημερωτικού
οδηγού της Κηφισιάς, σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08, με τίτλο «Έξοδα για
εκδηλώσεις – ενέργειες δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική Κίνηση
της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό»,
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
6. Τροποποίηση σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου σχετικά με την εγκατάσταση πλευρικών σταθμών διοδίων στους
κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου, σε βάρος του K.Α. 30.6117.02.
7. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου
κ. Σαλβάνου Ιωάννας, για το οικονομικό βοήθημα απόρων του Πάσχα 2018.
8. Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του ήμου
Κηφισιάς».
9. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας, εστιατόριο),
επί των οδών Κολοκοτρώνη και ηλιγιάννη, Ο.Τ. 68, Κηφισιά.
10. Επικαιροποίηση της 617/2015 Απόφασης ημοτικού Συμβουλίου για έγκριση
εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
«αναψυκτήριο» (επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος,
ζαχαροπλαστείο και αναψυκτήριο) «εστιατόριο» (επιχείρηση μαζικής εστίασης
πλήρους γεύματος) στο χώρο ισογείου καταστήματος του κτηρίου επί της οδού
Κασσαβέτη αρ. 9, στο Ο.Τ. 81.
11. Συνέχιση υφιστάμενης χρήσης και έγκριση συνέχισης αυτής (Εστιατόριο – Σνακ
Μπαρ – Αναψυκτήριο) από την εταιρεία «Magic Food Ε.Π.Ε.» λόγω απορρόφησης
της εταιρείας «Famous Family Α.Β.Β.Ε.Ε.» στο ακίνητο επί των οδών Λεβίδου 1
και Κασσαβέτη, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.
12. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π... «ΚΟΙΝ_ΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ» οικ. έτους 2018.
13. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙ_Ν
“ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟΥΙΤΗΣ” ».
14. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου « 46η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞ_ΤΕΡΙΚ_Ν
ΙΑΚΛΑ_ΣΕ_Ν ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΚΑΛΗΣ» με αναθεώρηση.
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «45η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞ_ΤΕΡΙΚ_Ν ΙΑΚΛΑ_ΣΕ_Ν».
16. Ορισμός Επιτροπής κρίσεως περί καταλληλότητας ακινήτων τα οποία θα
μισθώσει ο ήμος για το έτος 2018.
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής, Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της
προμήθειας «Λοιπές Παροχές – Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων».
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής, Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της
προμήθειας εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του ήμου «ΒΙΛΑ ΜΙΧΛ».
19. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της Σχολ. Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από
το ΦΗΧ (αποφ. Σχολ. Επιτρ. 41/2018).
20. Επιστροφή ποσού 3.324,57€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
21. Επιστροφή ποσού 1.260,60€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
22. Επιστροφή ποσού 35,21€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
23. ιαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης
ετών 2012-2013-2014.
24. ιαγραφή ποσού 763,51€ πλέον προσαυξήσεων από τους χρηματικούς
καταλόγους 755,765,780, 785 έτους 2018, λόγω εσφαλμένης είσπραξης.
25. Επί αιτήσεως αναστολής καταβολής υποχρεώσεων ιδιοκτησίας.
26. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.639,26€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης
οφειλής.
27. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 361,94€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης
οφειλής.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για