9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού.23.06.2021

9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού.23.06.2021 θέματα της ΗμερήσιαςΔιάταξης:
1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 8/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην Αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία, με την επωνυμία «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ)»

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Αλλαγή σκοπού του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης «Κληροδοτήματος Αγνής Σκυριανού».
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας μίσθωση Δημοτικών χώρων, για τη λειτουργία υποδομών
wifi.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

5. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχολικού
έτους 2021-2022.
6. Παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», για το έτος 2021.
7. Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 9292/27-05-2021 αιτήματος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών Δήμου
Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τον σχεδιασμό λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Χολαργού και την
πιθανή συγχώνευση τμημάτων σε 2ο-3ο Δημοτικά Χολαργού τη νέα σχολική χρονιά.
8. Έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).
9. Έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τη Διεύθυνση
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
10. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ».
11. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με το σωματείο με την
επωνυμία «EQUALACT SOCIAL».

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την
απόσυρση καταστροφής εικοσιπέντε (25) καθισμάτων εργασίας.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

13. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Ευτέρπης και Κορυτσάς 29.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Κανάρη 10,
β. Ξανθίππου 4.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για