Τοπική Αυτοδιοίκηση1420 Videos

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.15.09.2022

66528/Σ.14484/09-09-22/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ/Α.Τ. Δημ. Συμβουλίου. & Λοιπών Συλ. Οργ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2022 3. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με […]

9η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.12-09-2022

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο Γνώμη επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ. Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την διεκδίκηση της παύσης κάθε Κυβερνητικού σχεδιασμού για την Δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (ΔΟ.Κ.ΜΕ.Π.Α.). Τροποποίηση της υπ. αριθ. 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του […]
16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
0

16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 9 ης τακτικής συνεδρίασης στις 13-04-2022, της 10 ηςτακτικής συνεδρίασης στις 04-05-2022, της 11 ης τακτικής συνεδρίασης στις 11-05-2022, της 12 ης τακτικής συνεδρίασης στις 08-06-2022 και της 13 ης τακτικήςσυνεδρίασης στις 22-06-2022.Β. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’Δ. Έκτακτα θέματαΕ. Τακτικά θέματα Αντικατάσταση μέλους του […]
18η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.31-08-2022
0

18η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.31-08-2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 17ης τακτικής συνεδρίασης στις 03-08-2022.Β. Ενημέρωση ∆ημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Έκτακτα θέματα∆. Τακτικά θέματα Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος υγειονομικούενδιαφέροντος προσωπικών υπηρεσιών «κομμωτήριο – κουρείο ανδρών» επί τηςοδού Παπαδιαμάντη αρ. 1 στο Ο.Τ. 79 στη ΖΩΝΗ ΙΙ […]
29η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 31-08-2022
0

29η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.31-08-2022

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Λήψη απόφασης για την μερική αποδοχή της ένστασης που υποβλήθηκε κατά τη νέαανάρτηση της Πολεοδομικής μελέτης «Ολοκλήρωση της μελέτης πολεοδόμησης(Ένταξη στο σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής) στην περιοχή Σαρανταπόταμου του ΔήμουΕλευσίνας (ΠΕ 6 κάτω Σαρανταπόταμος» Λήψη απόφασης για την έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση –Πολεοδόμηση […]
8η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 31-08-2022
0

8η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 31-08-2022

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2 ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης ΑναμόρφωσηςΠροϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Θέμα 3 ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 4 ο Δημιουργία […]
16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
0

17η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.03.08.2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 14ης τακτικής συνεδρίασης στις 13-07-2022, τηςΒ. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Έκτακτα θέματαΔ. Τακτικά θέματα Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Β΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου οικ. έτους […]
eleysina
0

28η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

θέματα της ημερήσιας διάταξης.Π.Π.Ε – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τηνεπωνυμία «Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής ΠρωτεύουσαςΕλευσίνας» με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2023». Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία«Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας»με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2023». Εκλογή […]
16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
0

15η Εκτακτη Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.14.07.2022

Έγκριση 7 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας μίσθωσης κτιρίου για τη λειτουργίαπαιδικού σταθμού του Δήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΑυλήτηςΗ συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι η 14η τακτική συνεδρίαση που είχεπρογραμματιστεί για σήμερα 13-07-2022, για τη συζήτηση και ψήφιση 10 θεμάτων,μεταξύ των οποίων […]
16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
0

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.14.07.2022

με θέματα: Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 17/05/2017 Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης Δ. Έκτακτα θέματα Ε. Τακτικά θέματα Τεχνική πρόταση για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτηρίου «Αλάσκα» (τροποποιούμενων προηγούμενων αποφάσεων). Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς για την […]
8η Τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 31-08-2022
0

7η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.21.07.22

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπινεισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2 ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ηςΑναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Θέμα 3 ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίαςέκθεσης του 2ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων τουΔήμου έτους 2022 […]