Τοπική Αυτοδιοίκηση1526 Videos

20η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. EΛΕΥΣΙΝΑΣ 10-05-23
0

20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. EΛΕΥΣΙΝΑΣ 10-05-23

ΘΕΜΑΤΑ : Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με την Ανακοπή ΚΕΔΕ που άσκησε η κα Σκόρδα Ασημίνα κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΚ 5570/2020) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε 2023. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4956/14-3-2023 σύμβαση τροποποίησης (2η) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16897/8-10-2020 αρχικής […]
20η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. EΛΕΥΣΙΝΑΣ 10-05-23
0

19η ΕKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 03-05-23

ΘΕΜΑΤΑ Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί Κατανομής των χώρων προβολής και καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαϊου 2023 καθώς και άλλες λεπτομέρειες, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Κατανομή των χώρων προβολής και καθορισμός τρόπου χρήσης […]
20η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. EΛΕΥΣΙΝΑΣ 10-05-23
0

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 05 23

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου ναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για θέματα επιβολής τελών φωτισμού και καθαριότητας του Β’ εξαμήνου 2021 (ΠΡ 827/2021). Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία ««ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για θέματα επιβολής τελών […]
7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
0

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, έτους 2023, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπώναντικαταβολών για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την αντιστοίχιση τωνυφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδουςκαι ειδικότητες. Ένταξη του Δήμου Παπάγου Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας ΥπηρεσίαςΑπασχόλησης […]
21η Έκτακτη (διά ζώσης) Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

21η Έκτακτη (διά ζώσης) Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί απόδοσης τιμών στον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Ελευσίνας Μιχάλη Λεβέντη, με την διαδικασία του κατεπείγοντος. Απόδοση τιμών στον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Ελευσίνας Μιχάλη Λεβέντη.
11η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου
0

11η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

Θέμα 1ο :Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α., με θέμα :«Επανάληψη της υπ’ αριθμ.271/2020 απόφασή της, για την «Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2021».Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Γ. Πάνου. Θέμα 2ο :Έγκριση της υποκατάστασης της αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» του […]
5ο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων του Δήμου ΙΛΙΟΥ
0

5ο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων του Δήμου ΙΛΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΕΣ Ποιες ευκαιρίες προσφέρει το διαδίκτυο αλλά και ποιες απειλές εμπεριέχει αντίστοιχα;Ειδικό Γυμνάσιο : ΝΤΑΣΗ ΒΑΙΤ – ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕιδικό Λύκειο: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΝΤΑ – ΓΚΟΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣΕΝΕΕΓΥΛ: ΓΕΛΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Είναι αναγκαία η πρόσβαση και η συμμετοχή στον ψηφιακό κόσμο για όλες και όλους; Αποτελεί δικαίωμα; Σχετίζεται με την πολιτική και κοινωνική έκφραση […]
16η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Κηφισιάς
0

16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση υποχρεωτικής 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. κ. Καραλή ΘΕΜΑ 2. Συμπλήρωση της 49/2023 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.∆.∆. οικ. έτους 2023, με την προσθήκη του αναμορφωμένου Ο.Π.∆. του Ν.Π.∆.∆. […]
16η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Κηφισιάς
0

15η “Ειδική” Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Θέματα: Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» ∆ήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ κ. Κούτση Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» ∆ήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ κ. Κούτση
4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
0

4η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 1ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης τηςΟικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα 3ο Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ.), ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου οικ. έτους 2023. Θέμα 4ο Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσηςπροϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού […]