Τοπική Αυτοδιοίκηση1578 Videos

9η Τακτική – Μεικτή  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ την 7-9-2023 και ώρα 21:00
0

8η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμμητού την 30-8-23 και ώρα 2100

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Θέμα 2ο Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. για την α) Σχολική επιτροπή μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης και β) Σχολική επιτροπή μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης . Θέμα 3ο Υποβολή της τριμηνιαίας […]
15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού την 30-8-23 και ώρα 19:00
0

15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού την 30-8-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 13/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός του τρόπου κατανομής και του τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούνκατά την προεκλογική περίοδο στους συνδυασμούς των υποψηφίων των Δημοτικών καιΠεριφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, για την προεκλογική προβολή τους. ΘΕΜΑ 3. Πρόσληψη τριών (3) […]
41η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 27-9-23 και ώρα 19:30
0

33η Τακτική ( Δια Ζώσης) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την 23-08-2023 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 3. Επί της υπ’αρ. 87/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση […]
41η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 27-9-23 και ώρα 19:30
0

32η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την 09-08-2023, και ώρα 19:45

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Καταβολή εισφοράς έτους 2023 στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΠΡΟΝΟΗ», βάσει Προγραμματικής Σύμβασης (παρ.5 άρθρου 267 του Ν.3463/06, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 25 του Ν.3613/2007).ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου […]
41η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 27-9-23 και ώρα 19:30
0

31η Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την 09-08-2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση
35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την Τρ. 26-9-23 και ώρα 15:30
0

29H Έκτακτη (Δια Ζώσης) Συνεδρίαση του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 4-8-23

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος σχετικά με τις τελευταίες εξελίξειςδιακίνησης LNG στο Λιμάνι του Κρόνου Ελευσίνας, με την διαδικασία τουκατεπείγοντος. ΘΕΜΑ 2. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις διακίνησης LNG στοΛιμάνι του Κρόνου Ελευσίνας.
Έκτακτη Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 22:00
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 3-8-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΙΛΙΟΝ 3-8-23 ΘΕΜΑ 1. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη με αριθμ.πρωτ. 87299/28.11.2022 2η Εκτελεστική, βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15.06.2021υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασηςγια ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες τωνυπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» ΘΕΜΑ 2. Έγκριση παράτασης της […]
26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου την 5-9-23 και ώρα 19:00μ.μ.
0

24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου την ΔΕ 31-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24Η ΑΣΠΡΟΠ. 31-7-23 Θέμα 1ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 205/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 204/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 3ο : Καθορισμός αμοιβής […]
35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την Τρ. 26-9-23 και ώρα 15:30
0

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 26-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 28Η ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 26-7-23 ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της Προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «HelleniqEnergy Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» κατά της επιβολής Τ.Α.Π. για το έτος 2022 (ΠΡ7241/2022) και της Προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά της επιβολής Τ.Α.Π. για το […]
15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού την 30-8-23 και ώρα 19:00
0

13η Τακτική Συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού την 26-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 12/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2. 1η τροποποίηση (χρονική παράταση) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού». ΘΕΜΑ 3. Ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. –τέως ΟΑΕΔ) […]
26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου την 5-9-23 και ώρα 19:00μ.μ.
0

20η Τακτική, Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου (04/07/2023).

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την Αναθεώρησης του σχεδίου πόλης της ΠΕ2 του Ασπροπύργου ( ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΦΑΣΗ). Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Ασπροπύργου κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την «α) Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο […]