Δήμος Ελευσίνας285 Videos

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 28η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
0

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 28η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 28η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.       Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, την 28η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα: 1.    Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας […]
8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 21.03.2017
0

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 21.03.2017

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 21.03.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017και ώρα20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε […]
9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.03.2017
0

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.03.2017

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.03.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017και ώρα20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να […]
11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για […]
12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  12η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 4   Μαϊου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017     ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 16 Μαΐου 2017και ώρα8:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου […]
14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.05.2017
0

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.05.2017

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.05.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 22 Μαϊου 2017και ώρα20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και […]
15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.05.2017
0

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.05.2017

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.05.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 30 Μαϊου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε […]
16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.06.2017
0

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.06.2017

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.06.2017   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  16η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για […]
17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.06.2017
0

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.06.2017

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.06.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για […]
18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.07.2017
0

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.07.2017

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.07.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», καιΈγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας εταιρείας «Ελευσίνα 2021 Α.Ε.».   Έγκριση επί της κυκλοφοριακής σύνδεσης στην ιδιοκτησία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΚΑ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας […]