Δήμος Ελευσίνας260 Videos

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.07.2017
0

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.07.2017

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.07.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», καλείστε την Τρίτη 4Ιουλίου 2017και ώρα8:30μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε για το μοναδικό […]
20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 11.07.2017
0

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 11.07.2017

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 11.07.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017και ώρα20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και […]
21η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 14.07.2017
0

21η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 14.07.2017

21η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 14.07.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 21ηέκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου »   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017και ώρα 19:00 μ.μ. […]
22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.07.2017
0

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.07.2017

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.07.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017και ώρα17:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.08.2017
0

23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.08.2017

23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.08.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας:05.09.2017
0

24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας:05.09.2017

24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας:05.09.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.09.2017
0

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.09.2017

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.09.2017 «Πρόσκληση στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.09.2017
0

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.09.2017

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.09.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.09.2017
0

27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.09.2017

   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα […]
28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.10.2017
0

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.10.2017

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.10.2017    ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να […]
29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.10.2017
0

29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.10.2017

29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.10.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
30η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.10.2017
0

30η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.10.2017

30η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.10.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 30η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]