Δημοτικά Συμβούλια286 Videos

ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ. 27-6-24 και ώρα 2030
0

ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ. 27-6-24 και ώρα 2030

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου,έτους 2024 ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδωνκαι λογαριασμών όψεων των σχολικών επιτροπών του Δήμου Ιλίου ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμότων φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με […]
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΤΡ 04-06-24 και ώρα 20:30
0

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΤΡ 04-06-24 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 ΘΕΜΑ 2. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 074/2024 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης που αφορά τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τηνστέγαση δομών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Ιλίου έτους […]
ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΛΙΟΥ 31-5-24
0

ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΑ 31-05-24 και ώρα 14:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου μεκωδικό ΔΑΠ6 και τίτλο «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση” στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) “Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 21-03-24 και ώρα 20:30
0

Ειδική Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Δήμου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 25-4-24 και ώρα 21:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Συζήτηση για το στεγαστικό πρόβλημα του 26ου Νηπιαγωγείου Ιλίου ΘΕΜΑ 2. Ενημέρωση από την κα Δήμαρχο, ως μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης τουΜητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» για τις προθέσεις και το σχεδιασμό που υπάρχει από τη νέα Διοίκηση του Φορέα για την αναβάθμιση του Πάρκου
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 21-03-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 25-4-24 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2024 Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων Έγκριση του Μεσόπροθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025 -2028 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό υπόθεσης […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 21-03-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 21-03-24 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου για το έτος […]
Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 29-02-24 και ώρα 20:30
0

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 29-02-24

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Συζήτηση και ενημέρωση για την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ΘΕΜΑ 2. Συζήτηση για τα μέτρα και την ενίσχυση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Ιλίου ΘΕΜΑ 3. Συζήτηση για την ποιοτική αναβάθμιση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» με εξασφάλιση του […]
ILION
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 ΘΕΜΑ 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2023 ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης για καθορισμό αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης […]
ILION00002
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 ΘΕΜΑ 2. Εξουσιοδότηση Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό Υπεύθυνων Λογαριασμών του ΠρογράμματοςΔημοσίων Επενδύσεων ΘΕΜΑ 3. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 18του Ν. 4456/2017 ΘΕΜΑ 4. […]