Δημοτικά Συμβούλια280 Videos

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 21-03-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 21-03-24 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου για το έτος […]
Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 29-02-24 και ώρα 20:30
0

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 29-02-24

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Συζήτηση και ενημέρωση για την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ΘΕΜΑ 2. Συζήτηση για τα μέτρα και την ενίσχυση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Ιλίου ΘΕΜΑ 3. Συζήτηση για την ποιοτική αναβάθμιση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» με εξασφάλιση του […]
ILION
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 ΘΕΜΑ 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2023 ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης για καθορισμό αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης […]
ILION00002
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024 ΘΕΜΑ 2. Εξουσιοδότηση Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό Υπεύθυνων Λογαριασμών του ΠρογράμματοςΔημοσίων Επενδύσεων ΘΕΜΑ 3. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 18του Ν. 4456/2017 ΘΕΜΑ 4. […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 14-12-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Προμήθεια λιπαντικών» ΘΕΜΑ 3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας για «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του» Υποέργο 1 (νυν Υποέργο […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 30-11-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικώνδιαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 16/11/23 πρακτικά συνεδρίασης ΘΕΜΑ 3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 15-02-24 και ώρα 20:30
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023 ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμούκαι του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2024 ΘΕΜΑ 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων […]