Δημοτικά Συμβούλια249 Videos

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.15.09.2022

66528/Σ.14484/09-09-22/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ/Α.Τ. Δημ. Συμβουλίου. & Λοιπών Συλ. Οργ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2022 3. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με […]
ilion
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.28/07/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΔήμουΙλίου, οικονομικού έτους 2022 Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2022 Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση στο Νομαρχιακό Αθλητικό ΣωματείοΑτόμων με Αναπηρίες «ΤΥΡΤΑΙΟΣ»Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους2022Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ […]
gjnh
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.13.07.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησητεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βάθμιο ΣυμβούλιοΕπιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022 Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Β/βάθμιο ΣυμβούλιοΕπιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ιλίου στην Τράπεζα Πειραιώς, για ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 3. Λήψη απόφασης για […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 19.05.2022
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 19.05.2022

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 19.05.2022 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     1.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022     2.    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2022     3.    Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.14.04.2022
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.14.04.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 2. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023- 2026 3. Λήψη απόφασης για κλείσιμο αδρανών λογαριασμών από τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα 4. Ανανέωση της σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση χρηματικών […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 24.3.22
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 24.3.22

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίησητεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δήμοτικού Συμβουλουλίου Ιλίου 23.2.22
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δήμοτικού Συμβουλουλίου Ιλίου 23.2.22

Τακτική Συνεδρίαση του Δήμοτικού Συμβουλουλίου Ιλίου 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου,οικονομικού έτους 2022 2. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)του Δήμου Ιλίου έτους 2022 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2021 4. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως […]
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 9.1.22
0

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 9.1.22

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Θέμα: 1. Eκλογή για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023: α] Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.β] Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.γ] Των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.