Δημοτικά Συμβούλια268 Videos

Έκτακτη Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 22:00
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1.Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού καιτροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023 ΘΕΜΑ 2.Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους2023 ΘΕΜΑ 3.Λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης «Καθορισμόςπροτεραιότητας της οδού Σουλίου έναντι της οδού Δεσποτικού» ΘΕΜΑ 4.Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας «Συλλογής, […]
Έκτακτη Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 22:00
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου,οικονομικού έτους 2022 Λήψη απόφαση για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων τουΔήμου Ιλίου για το έτος 2023 Λήψη απόφασης για απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών Κ.Α.Π.Η.Ιλίου, χρονικής περιόδου 2022 – 2023 Λήψη απόφασης για […]
Έκτακτη Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 22:00
0

Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 2. Εξουσιοδότηση Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό Υπευθύνων Λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO AQUATICO Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ […]
Έκτακτη Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 22:00
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.13.10.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμούγια την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και του φόρουηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023 Λήψη απόφασης έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου,οικονομικού έτους 2022 Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους […]

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.15.09.2022

66528/Σ.14484/09-09-22/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ/Α.Τ. Δημ. Συμβουλίου. & Λοιπών Συλ. Οργ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2022 3. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με […]
Έκτακτη Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 22:00
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.28/07/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΔήμουΙλίου, οικονομικού έτους 2022 Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2022 Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση στο Νομαρχιακό Αθλητικό ΣωματείοΑτόμων με Αναπηρίες «ΤΥΡΤΑΙΟΣ»Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους2022Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ […]
gjnh
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.13.07.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησητεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βάθμιο ΣυμβούλιοΕπιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022 Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Β/βάθμιο ΣυμβούλιοΕπιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ιλίου στην Τράπεζα Πειραιώς, για ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 3. Λήψη απόφασης για […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 19.05.2022
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 19.05.2022

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 19.05.2022 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     1.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022     2.    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2022     3.    Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της […]