Δημοτικά Συμβούλια176 Videos

14η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.06.2018
0

14η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.06.2018

14η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.06.2018 ας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 13-06-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 14η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:    Α. Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδριάσεως του Δ.Σ. στις 23/05/2018    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου    Γ. Έκτακτα θέματα    Δ. Τακτικά θέματα Έγκριση […]
16η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.06.2018
0

16η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.06.2018

16η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 27.06.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 27-06-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 16η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:     Α. Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδριάσεως του Δ.Σ. στις 30-5-2018, 6-6-2018 και 13-6-2018.     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου (Παρουσίαση δράσεων της ΠΡΟΝΟΗ)     Γ. […]
17η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.07.2018
0

17η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.07.2018

17η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.07.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 11-07-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 17η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:     Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου     Β. Έκτακτα θέματα     Γ. Τακτικά θέματα Έγκριση της 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018. Υποβολή Β’ Τριμηνιαίας Έκθεσης […]
18η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 18.07.2018
0

18η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 18.07.2018

18η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 18.07.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 18-07-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 18η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:     Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 27-6-2018 (15η ειδική και 16η τακτική).     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου     Γ. Συζήτηση προ […]
19η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.08.2018
0

19η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.08.2018

19η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.08.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 01-08-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην           19η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α.  Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 11-7-2018.Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξηςΔ.  Έκτακτα θέματα  Ε.  […]
20η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 05.09.2018
0

20η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 05.09.2018

20η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 05.09.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 05-09-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 20η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:     Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 18-7-2018 και 1-8-2018.     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου     Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης     […]
21η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 19.09.2018
0

21η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 19.09.2018

21η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 19.09.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 19-09-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:       Α. Επικύρωση Πρακτικών της 20ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 5-9-2018.     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου     Γ. Έκτακτα θέματα     Δ. Τακτικά […]
22η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 03.10.2018
0

22η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 03.10.2018

22η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 03.10.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 03-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην           22η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:Α. Επικύρωση Πρακτικών της 21ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 19-09-2018.Β.  Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξηςΔ. Έκτακτα θέματα  Ε. Τακτικά […]
23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018
0

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 10-10-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 23η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου      Β. Έκτακτα θέματα Γ. Τακτικά θέματα Έγκριση υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Κηφισιάς […]
24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.10.2018
0

24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.10.2018

24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.10.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 17-10-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 24η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:      Α. Επικύρωση Πρακτικών της 22ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 03-10-2018.      Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου      Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης      Δ. […]
25η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 31.10.2018
0

25η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 31.10.2018

25η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 31.10.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 31-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην           25η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α.  Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις  10-10-2018 και      17-10-2018.Β.  Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξηςΔ.  Έκτακτα […]
26η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 14.11.2018
0

26η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 14.11.2018

26η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 14.11.2018 Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 14-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα: Α.  Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 31-10-2018Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξηςΔ.  Έκτακτα θέματα  Ε.  […]