Δήμος Παπάγου – Χολαργού112 Videos

1η του 2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
0

1η του 2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΘΕΜΑ 1.Επικύρωση του υπ’ αριθ. 25/2022 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2.Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων. ΘΕΜΑ 3.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 56/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης υπαίθριων διαφημίσεων Δήμου Παπάγου – Χολαργού. ΘΕΜΑ 4.Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την […]
1η του 2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
0

23η Τακτική & 24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 20/2022 ειδικής και 21/2022. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου επί της Λ. Μεσογείων 158 στην Κοινότητα Παπάγου. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023. iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ […]
21η Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού. 14.10.2022
0

21η Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού. 14.10.2022

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 18/2022 ειδικής και19/2022. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου και άδεια διέλευσης, κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής,στα όρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Εξέταση του υπ’ αριθ. 19734/06-10-2022 αιτήματος του κου Dedndreaj Gege, για τη λύση της μίσθωσηςπεριπτέρου που βρίσκεται επί της Λ. […]
19η Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού
0

19η Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 12/2022, 16/2022έκτακτης και 17/2022. i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού,στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση μέλους επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου […]

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (ΔΟ.Κ.ΜΕ.Π.Α.). Τροποποίηση της υπ. αριθ. 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του […]
1η του 2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

θέματα τηςΗμερήσιας Διάταξης: Επικύρωση των υπ’ αριθ. 9/2022 και 10/2022 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού,στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΧΕΑ) Δήμου […]
19η Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 22.06.22

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 22.06.22 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τού Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022. iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4η αναμόρφωση […]
9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 24-05-2022
0

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 24-05-2022

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.24-05-2022 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 8/2022 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου […]
7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, 30.03.22
0

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, 30.03.22

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, 30.03.22 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 4/2022 και 5/2022. i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 2. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου και Δεικτών Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2020-2023 (Β΄ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος). 3. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών […]