Δήμος Παπάγου – Χολαργού116 Videos

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
0

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, έτους 2023, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπώναντικαταβολών για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την αντιστοίχιση τωνυφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδουςκαι ειδικότητες. Ένταξη του Δήμου Παπάγου Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας ΥπηρεσίαςΑπασχόλησης […]
ΠΑΠΑΓΟΥ
0

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Επικύρωση του υπ’ αριθ. 2/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έκδοση ψηφίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος του υπ’ αριθ. 4415/24-02-2023 αιτήματος της παράταξης «ΛαϊκήΣυσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», σχετικά με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσμά (ΕΑΚΝ). i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού […]
7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
0

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ 1.Επικύρωση του υπ’ αριθ. 1/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2.Έγκριση χρονικής επέκτασης της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού με θέμα «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. ΘΕΜΑ […]
7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
0

1η του 2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΘΕΜΑ 1.Επικύρωση του υπ’ αριθ. 25/2022 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2.Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων. ΘΕΜΑ 3.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 56/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης υπαίθριων διαφημίσεων Δήμου Παπάγου – Χολαργού. ΘΕΜΑ 4.Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την […]
7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
0

23η Τακτική & 24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 20/2022 ειδικής και 21/2022. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου επί της Λ. Μεσογείων 158 στην Κοινότητα Παπάγου. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023. iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ […]
21η Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού. 14.10.2022
0

21η Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού. 14.10.2022

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 18/2022 ειδικής και19/2022. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου και άδεια διέλευσης, κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής,στα όρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Εξέταση του υπ’ αριθ. 19734/06-10-2022 αιτήματος του κου Dedndreaj Gege, για τη λύση της μίσθωσηςπεριπτέρου που βρίσκεται επί της Λ. […]
19η Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού
0

19η Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 12/2022, 16/2022έκτακτης και 17/2022. i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού,στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση μέλους επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου […]

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (ΔΟ.Κ.ΜΕ.Π.Α.). Τροποποίηση της υπ. αριθ. 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του […]