Δήμος Παπάγου – Χολαργού121 Videos

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00
0

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 15/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου και άδεια διέλευσης, κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, στα όρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. ΘΕΜΑ 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) […]
17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00
0

15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού την 30-8-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 13/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός του τρόπου κατανομής και του τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούνκατά την προεκλογική περίοδο στους συνδυασμούς των υποψηφίων των Δημοτικών καιΠεριφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, για την προεκλογική προβολή τους. ΘΕΜΑ 3. Πρόσληψη τριών (3) […]
17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00
0

13η Τακτική Συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού την 26-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 12/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2. 1η τροποποίηση (χρονική παράταση) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού». ΘΕΜΑ 3. Ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. –τέως ΟΑΕΔ) […]
17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00
0

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού την 29-6-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 9/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού. ΘΕΜΑ 3. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή κτηρίου Πολυϊατρειων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στην Κοινότητα Παπάγου». ΘΕΜΑ 4. […]
17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00
0

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού την 31-05-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση των υπ’ αριθ. 4/2023, 5/2023 και 7/2023 πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔημοτικούΣυμβουλίου. ΘΕΜΑ 2. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική ΕπιτροπήΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και εκλογή Αντιπροέδρου. ΘΕΜΑ 3. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)». […]
17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00
0

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, έτους 2023, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπώναντικαταβολών για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την αντιστοίχιση τωνυφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδουςκαι ειδικότητες. Ένταξη του Δήμου Παπάγου Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας ΥπηρεσίαςΑπασχόλησης […]
ΠΑΠΑΓΟΥ
0

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Επικύρωση του υπ’ αριθ. 2/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έκδοση ψηφίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος του υπ’ αριθ. 4415/24-02-2023 αιτήματος της παράταξης «ΛαϊκήΣυσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», σχετικά με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσμά (ΕΑΚΝ). i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού […]
17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00
0

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ 1.Επικύρωση του υπ’ αριθ. 1/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2.Έγκριση χρονικής επέκτασης της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού με θέμα «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. ΘΕΜΑ […]
17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00
0

1η του 2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΘΕΜΑ 1.Επικύρωση του υπ’ αριθ. 25/2022 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2.Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων. ΘΕΜΑ 3.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 56/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης υπαίθριων διαφημίσεων Δήμου Παπάγου – Χολαργού. ΘΕΜΑ 4.Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την […]
17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Τετ. 1-11-23 και ώρα 18:00
0

23η Τακτική & 24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 20/2022 ειδικής και 21/2022. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου επί της Λ. Μεσογείων 158 στην Κοινότητα Παπάγου. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023. iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ […]