Δήμος Παπάγου – Χολαργού120 Videos

19η Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού
0

19η Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 12/2022, 16/2022έκτακτης και 17/2022. i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού,στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση μέλους επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου […]

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (ΔΟ.Κ.ΜΕ.Π.Α.). Τροποποίηση της υπ. αριθ. 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του […]
15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού την 30-8-23 και ώρα 19:00
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

θέματα τηςΗμερήσιας Διάταξης: Επικύρωση των υπ’ αριθ. 9/2022 και 10/2022 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού,στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΧΕΑ) Δήμου […]
19η Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 22.06.22

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 22.06.22 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τού Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022. iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4η αναμόρφωση […]
9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 24-05-2022
0

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 24-05-2022

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.24-05-2022 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 8/2022 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου […]
7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, 30.03.22
0

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, 30.03.22

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, 30.03.22 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 4/2022 και 5/2022. i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 2. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου και Δεικτών Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2020-2023 (Β΄ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος). 3. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών […]
5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού 23.2.22
0

5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού 23.2.22

5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 20/2021, 1/2022 ειδικής και 3/2022 έκτακτης. 2. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του άρθρου 70 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018. 3. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό […]
4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 8.2.22
0

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 8.2.22

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 1. Ενημέρωση και συζήτηση για τη χιονοκαταιγίδα «Ελπίς». 2. Ενημέρωση και συζήτηση του υπ ́ αριθ. 1019/19-01-2022 αιτήματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», σχετικά με τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». 3. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών […]
3η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 8.2.22
0

3η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 8.2.22

3η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Θέματα: 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ψηφίσματος των γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού. 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος – αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.