Δήμος Δάφνης Υμηττού58 Videos

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τρ. 31-10-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού». Θέμα 2ο: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου 2023, εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάσηπροσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 3ο: […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

10η τακτική – μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 28-09-2022

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «ΣχολικήΕπιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςτου Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψηλειτουργικών αναγκών. ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΕΡΙΝΑ Θέμα 2 ο Έγκριση επαναφοράς οικογενειακών τάφων στο Δήμο (αρχικός δικαιούχος Κ.Α.) ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Θέμα […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού. 21.10.2021
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού. 21.10.2021

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού. 21.10.2021 ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ   Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις   Θέμα 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Θεμα 2ο Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2021 του […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Θέμα 1ο Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2024, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2024 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 3ο Καθορισμός τελών χρήσης – κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024 […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

11η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θέμα 2ο Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικών με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2023. Θέμα 3ο Τροποποίηση της αριθμ.28/2022 απόφασης του σώματος περί απόδοσης σε χρήμα […]
11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού
0

11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού

θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και έκδοση e-banking στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για όλων των ειδών τις συναλλαγές του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Δάφνης Υμηττού» κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ. Θέμα 2ο Αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 14-12-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Θέμα 1ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής Θέμα 2ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ου ΠΚΤΝΜΕ καθώς και παράταση του χρόνου εκτέλεσηςτου έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης» στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.) Θέμα 3ο Απένταξη […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο Α) Έγκριση παράτασης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Δάφνης Υμηττού με τους ίδιους όρους: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο , β) Παροχή Συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο του Ε.Π. «Αττική» με κωδικό ΟΠΣ: 5001456 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή. Θέμα 2ο Τροποποίηση της αριθμ.87/2022 απόφασης του σώματος για παραχώρηση […]
12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού 22.12.21
0

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού 22.12.21

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού Θέμα 1ο    Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα του έτους 2022 Θέμα 2ο    Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικών με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου ,για το έτος […]
12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 18.11.2020
0

12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 18.11.2020

12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 18.11.2020 ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ   Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις   Θέμα 1ο Ενημέρωση σχετικά με την πανδημία covid-19 στον Δήμο Δάφνης Υμηττού κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θέμα 2ο Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Θέμα 3ο Ανάκληση της αριθμ.71/2020 προηγούμενης απόφασης […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

14η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καιβ) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα γιατο έτος 2023. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θέμα 2 ο Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ακινήτων του αρθρ.2 παρ.1 του Ν.429/1976 (Α 235) για το έτος 2023. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θέμα 3 ο Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου […]
1η  Εκτακτη Kατεπειγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού. 24.02.21
0

1η Εκτακτη Kατεπειγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού. 24.02.21

1η Εκτακτη Kατεπειγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού. 24.02.21 Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου «ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ» Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου «ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»