Δήμος Ελευσίνας273 Videos

11η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.07.04.21
0

11η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.07.04.21

11η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας θέματα της ημερήσιας διάταξης: Π.Π.Ε. – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης 1.    Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας – Εleusis 2021-. Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε. 2.    Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 14-02-24 και ώρα 19:00
0

12η Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΝΟΜΙΚΑ Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί δύο υποθέσεις επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «Χαλυβουργική Α.Ε.» για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό δύο (2) προσφυγών που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» […]
12η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20 ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών) » Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε […]
12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022
0

12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022

12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022 θέματα της ημερήσιας διάταξης:     Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ       Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς 1.    Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ). 2.    Λήψη απόφασης για την κοπή τεσσάρων (4) δέντρων […]
12η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 03-04-24 και ώρα 19:00
0

12η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 03-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγής χρήσηςσε χώρο Πολιτιστικών Λειτουργιών – Κτίρια 1 & 2». ΘΕΜΑ 3. Έγκριση (4ης) παράτασης σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣκαι αλλαγή χρήσης σε χώρο Πολιτιστικών […]
12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  12η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 4   Μαϊου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για […]
12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.05.2018
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.05.2018

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.05.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 8 Μαϊου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 09.04.2019
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 09.04.2019

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 09.04.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 9 Απριλίου 2019και ώρα20:30στην αίθουσα […]
12η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 23.04.21
0

12η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 23.04.21

θέματα της ημερήσιας διάταξης :Διοικητικά – Δήμαρχος κ. Αργύριος Οικονόμου 1.    Λήψη απόφασης περί ανανέωσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του Δήμου Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2021-2022, για την παραχώρηση παιδαγωγικού προσωπικού από το Δήμο Ελευσίνας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ο.Α.Ε.Δ. Ελευσίνας.     Τεχνικά – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης 2.    Λήψη απόφασης περί […]
21η Έκτακτη (διά ζώσης) Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

13η Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου για τον χειρισμό τηςαπαλλοτριωτικής διαδικασίας υπέρ του Δήμου για την απόκτηση ακινήτων επί τωνΟ.Τ. 58 – 74 Μαγούλας. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με τοχειρισμότεσσάρων (4) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.»κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματατου 2020 (ΠΡ6412/2020, ΠΡ7425/2020 και […]
13η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20ΘΕΜΑ: « ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών) »   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας θέματα της ημερήσιας διάταξης:     ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης 1.    Παρουσίαση της Β’ & Γ’ Φάσης του έργου: «Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με […]