Δήμος Ελευσίνας219 Videos

12η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20 ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών) » Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε […]
12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022
0

12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022

12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022 θέματα της ημερήσιας διάταξης:     Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ       Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς 1.    Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ). 2.    Λήψη απόφασης για την κοπή τεσσάρων (4) δέντρων […]
12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  12η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 4   Μαϊου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για […]
12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.05.2018
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.05.2018

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.05.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 8 Μαϊου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 09.04.2019
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 09.04.2019

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 09.04.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 9 Απριλίου 2019και ώρα20:30στην αίθουσα […]
12η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 23.04.21
0

12η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 23.04.21

θέματα της ημερήσιας διάταξης :Διοικητικά – Δήμαρχος κ. Αργύριος Οικονόμου 1.    Λήψη απόφασης περί ανανέωσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του Δήμου Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2021-2022, για την παραχώρηση παιδαγωγικού προσωπικού από το Δήμο Ελευσίνας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ο.Α.Ε.Δ. Ελευσίνας.     Τεχνικά – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης 2.    Λήψη απόφασης περί […]
13η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20ΘΕΜΑ: « ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών) »   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας θέματα της ημερήσιας διάταξης:     ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης 1.    Παρουσίαση της Β’ & Γ’ Φάσης του έργου: «Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.04.2019
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.04.2019

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.04.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019και ώρα19:00στην […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.05.2018
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.05.2018

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.05.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 8 Μαϊου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.05.2017     ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 16 Μαΐου 2017και ώρα8:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου […]
13η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 05.05.2021
0

13η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 05.05.2021

θέματα της ημερήσιας διάταξης:     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης 1.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΜΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη-Γκιόκα 2.    Ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ελευσίνας. ΝΟΜΙΚΑ 3.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Ευαγγελοδήμου αναφορικά με το […]