Τοπική Αυτοδιοίκηση1412 Videos

eleysina
0

28η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

θέματα της ημερήσιας διάταξης.Π.Π.Ε – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τηνεπωνυμία «Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής ΠρωτεύουσαςΕλευσίνας» με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2023». Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία«Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας»με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2023». Εκλογή […]
kifisia
0

15η Εκτακτη Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.14.07.2022

Έγκριση 7 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας μίσθωσης κτιρίου για τη λειτουργίαπαιδικού σταθμού του Δήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΑυλήτηςΗ συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι η 14η τακτική συνεδρίαση που είχεπρογραμματιστεί για σήμερα 13-07-2022, για τη συζήτηση και ψήφιση 10 θεμάτων,μεταξύ των οποίων […]
kifisia
0

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.14.07.2022

με θέματα: Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 17/05/2017 Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης Δ. Έκτακτα θέματα Ε. Τακτικά θέματα Τεχνική πρόταση για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτηρίου «Αλάσκα» (τροποποιούμενων προηγούμενων αποφάσεων). Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς για την […]
DAFNH YMHTOS
0

7η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.21.07.22

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπινεισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2 ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ηςΑναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Θέμα 3 ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίαςέκθεσης του 2ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων τουΔήμου έτους 2022 […]
ilion
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.28/07/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΔήμουΙλίου, οικονομικού έτους 2022 Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2022 Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση στο Νομαρχιακό Αθλητικό ΣωματείοΑτόμων με Αναπηρίες «ΤΥΡΤΑΙΟΣ»Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους2022Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ […]
ΠΑΠΑΓΟΥ
0

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

θέματα τηςΗμερήσιας Διάταξης: Επικύρωση των υπ’ αριθ. 9/2022 και 10/2022 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού,στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΧΕΑ) Δήμου […]
gjnh
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.13.07.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησητεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βάθμιο ΣυμβούλιοΕπιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022 Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Β/βάθμιο ΣυμβούλιοΕπιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το […]
25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.  06.07.2022
0

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 06.07.2022

θέματα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΡΙΑΣΙΟ με διακριτικό τίτλο «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.Τ.Α» Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Ε.Τ.Ε., για την αγορά των Ο.Τ. 384-385-396 (Πολεοδομική Ενότητα Αεροδρομίου), ιδιοκτησίας της Ε.Τ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος Λήψη απόφασης για την εκταμίευση […]
6η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 30.06.2022
0

6η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 30.06.2022

6η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 30.06.2022 Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα 2ο Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή θα λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ιλίου στην Τράπεζα Πειραιώς, για ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 3. Λήψη απόφασης για […]
13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022
0

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022 1.    Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής. 2.    Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. 3.    Επί της υπ’ αρ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Ανοίξεως, στο τμήμα […]