Τοπική Αυτοδιοίκηση1452 Videos

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
0

40η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

Συζήτηση – Ενημέρωση επί του βασικού σκελετού του καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελευσίνας – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2023 (εισηγητές κ.κ. Φ.Π.Τατάκης, Γενικός Καλλιτεχνικός Δ/ντής του Φορέα Μιχαήλ Μαρμαρινός) Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί παραχωρήσεων και συμβολής του Δήμου Ελευσίνας στο πλαίσιο δράσης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, […]
27η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
0

27η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Επί των αποφάσεων: α) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2023 στις Κοινότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ.1 περ. γ του Ν. 3852/2010) και β) της […]
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
0

39η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ από τις σπουδάστριες Ηλιόπουλου Μαρία Βαρβάρα (Ρούλα) και Πέππα Θεανώ με τίτλο: «Ο Θρήνος της Θεάς: Πρόταση για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας» Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα […]

26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτικά θέματα 1.Επί της υπ΄αριθμ. 798/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά: 1) τον καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστών αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.), 2) την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και τον καθορισμό συντελεστών αυτού 3) τον προσδιορισμό συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος. […]
23η Τακτική & 24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Παπάγου-Χολαργού
0

23η Τακτική & 24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 20/2022 ειδικής και 21/2022. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου επί της Λ. Μεσογείων 158 στην Κοινότητα Παπάγου. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023. iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ […]
12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού
0

12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1ο Α) Έγκριση παράτασης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Δάφνης Υμηττού με τους ίδιους όρους: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο , β) Παροχή Συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο του Ε.Π. «Αττική» με κωδικό ΟΠΣ: 5001456 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή. Θέμα 2ο Τροποποίηση της αριθμ.87/2022 απόφασης του σώματος για παραχώρηση […]
12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού
0

1η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2020, κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης
37η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας
0

37η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος Ορισμός συντελεστών επιβαλλόμενων τελών Καθαριότητας & Φωτισμού ο.ε. 2023. Καθορισμός συντελεστών Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Δήμου Ελευσίνας ο.ε. 2023. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων έτους 2023. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Ελευσίνας ο.ε. 2021. ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Παρουσίαση της Διπλωματικής […]
Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων Δήμου Ιλιού
0

Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 2. Εξουσιοδότηση Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό Υπευθύνων Λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO AQUATICO Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ […]
eleysina
0

38η Έκτακτη Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί άρσης απαλλοτρίωσης ιδιοκτησία ακινήτων Μιλόβα Αντωνίου επί του Ο.Τ.1 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Λήψη απόφασης για την άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησία ακινήτων Μιλόβα Αντωνίου επί του Ο.Τ.1 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.