21η  τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας
0

21η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης 1.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στο Ο.Τ. 41Ε του Δήμου Ελευσίνας για ενενήντα οκτώ (98) έτη στον Δήμο Ελευσίνας. 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου; «Διανοίξεις οδών, καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περιοχή Αεροδρομίου της Δ.Ε. Ελευσίνας. 3. Έγκριση πρωτοκόλλου […]