10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων – χρήσεως 2020.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για