21η Έκτακτη (διά ζώσης) Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

  1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί απόδοσης τιμών στον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Ελευσίνας Μιχάλη Λεβέντη, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
  2. Απόδοση τιμών στον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Ελευσίνας Μιχάλη Λεβέντη.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για