7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 1. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  ορισμένου χρόνου, έτους 2023, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών
  αντικαταβολών για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την αντιστοίχιση των
  υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδους
  και ειδικότητες.
 2. Ένταξη του Δήμου Παπάγου Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας
  Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. – τέως ΟΑΕΔ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
  ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ
  ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
 3. 3η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023.
 4. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023.
 5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού στοιχείων ισολογισμού 1ου τριμήνου
  2023.
 6. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις
  συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Αριθ. Πρωτ. : 8949
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της σύμβασης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ». v. Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π.
 8. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 του ΔΟΠΑΠ, από ορκωτό λογιστή
  (απόφαση υπ’ αριθ. 19/2023)
 9. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ΔΟΠΑΠ (απόφαση υπ’ αριθ. 25/2023)
  vi. Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α.
 10. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τού ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου-
  Χολαργού», λόγω καθορισμού εκ νέου των προσόντων διορισμού σε φορείς τού Δημοσίου
  (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο).
 11. Έγκριση επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των
  φιλοξενουμένων παιδιών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής τού Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. για το
  σχολικό έτος 2023-2024.
 12. Επικύρωση κανονισμού λειτουργίας ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
 13. Κατασκευή-Τοποθέτηση προτομής Ιωσήφ (Σήφη) Βαλυράκη στην Πλατεία Δημοκρατίας
  Χολαργού

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για