Έργα διαμόρφωσης και εξωραϊσμού στην οδό Άρτης του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Σε συνέχεια της διαρκούς προσπάθειας που γίνεται για την ανάπλαση της πόλης από το Δήμο Αγίου Δημητρίου , ξεκινούν, μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, έργα διαμόρφωσης και εξωραϊσμού στην οδό Άρτης.

Σε συνέχεια της διαρκούς προσπάθειας που γίνεται για την ανάπλαση της πόλης από το Δήμο Αγίου Δημητρίου , ξεκινούν, μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, έργα διαμόρφωσης και εξωραϊσμού στην οδό Άρτης.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, που έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, θα οριοθετηθούν στις προβλεπόμενες θέσεις και θα διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια και οι χώροι στάθμευσης, ενώ θα γίνει και κατασκευή ποδηλατοδρόμου.

Επίσης, θα διαστρωθεί καινούργιος ασφαλτοτάπητας και θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα συμπληρωματικά μικρά έργα, όπως είναι η τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίων υδροπαροχών, ηλεκτροφωτισμού κ.λπ. Οι διαπλατύνσεις θα γίνουν σε βάρος του υφισταμένου οδοστρώματος και η απορροή των υδάτων θα γίνει στο υπάρχον δίκτυο ομβρίων με μετατροπή των φρεατίων υδροσυλλογής. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση του οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής.

Το έργο, για το οποίο έχει υπογραφεί σύμβαση συνολικού ποσού 219.000 €, χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

 

glyfada odos arths

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για