Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 26.02.15

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, στις 26.2.2015, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κ.Κονδύλης»

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, στις 26.2.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης», με θέματα:

1.    Συζήτηση για το ΚΥΤ μετά από αίτημα της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ηλιούπολης»

2.    Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής για τη λειτουργία του Διαδικτυακού Δημοτικού Ραδιοφώνου

3.    Παρουσίαση διαχειριστικού ελέγχου ΚΕΔΗΛ

4.    Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή του διαχειριστικού ελέγχου της ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΑΕ για το 2009-2010

5.    Κίνηση διαδικασιών και ανάληψης νομικής δέσμευσης για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

6.    Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο της νομικής διαδικασίας για το ακίνητο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου

7.    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

8.    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

9.    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»

10.    Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2015

11.    Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες

12.    Ανάληψη Νομικής Δέσμευσης  για την συγχρηματοδοτούμενη Πράξη Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ηλιούπολης

13.    Καθορισμός διοικητικών δομών υπεύθυνων για τη λειτουργία των συστημάτων της πράξης [483520] «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ηλιούπολης»   

14.    Έγκριση τεχνικής έκθεσης, ανάληψη νομικής δέσμευσης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια τιμητικών πλακετών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου»

15.    Ανάληψη νομικής δέσμευσης και ψήφιση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου στο  Διαδημοτικό Δίκτυο  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ

16.    Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

17.    Έγκριση κίνησης διαδικασιών, ανάληψη νομικής δέσμευσης, εγγραφής πιστώσεων, ανάληψης υποχρέωσης  και παροχή εξουσιοδότησης στην Ο.Ε. για την \’Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού\’ για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ετών 2015 – 2016

18.    Έγκριση τεχνικής έκθεσης, ανάληψη νομικής δέσμευσης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης για την αντιμετώπιση δαπανών εκδήλωσης «Συναυλία Βυζαντινής μουσικής με αφορμή τις άγιες μέρες του Πάσχα»

19.    Έγκριση τεχνικής έκθεσης, ανάληψη νομικής δέσμευσης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης για την αντιμετώπιση δαπανών εκδήλωσης για τον Εορτασμό Παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου για το έτος 2015

20.    Ανάληψη νομικής δέσμευσης για την διενέργεια της υπηρεσίας «Αμοιβές λογιστών»

21.    Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  

22.    Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

23.    Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

24.    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών λόγω άδειας άνευ αποδοχών του υπαλλήλου του Δήμου, Αθανασόπουλου Θεόδωρου λόγω συνταξιοδότησης

25.     Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διαγωνισμού κλπ. της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

26.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών – υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών

27.    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη σε Επιτροπές της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

28.    Κίνηση διαδικασιών για τη μίσθωση αίθουσας για τη στέγαση του 3ου νηπιαγωγείου Ηλιούπολης

29.    Ανάληψης νομικής δέσμευσης, έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέων θέσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων»

30.    Ανάληψης νομικής δέσμευσης, έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οστεοφυλάκιων στο Δημοτικό Κοιμητήριο»

31.    Ανάληψης νομικής δέσμευσης, έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση»

32.    Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40 στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 9

33.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία» (Α.Μ. 32/14)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για