Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης: 30.04.2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, στις 30.4.2015, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κ. Κονδύλης»

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, στις 30.4.2015, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης», με θέματα:

 

1.    Ενημέρωση της πορείας της δίκης για την Δημόσια Περιουσία
2.    Ενημέρωση για την επίσκεψη του Δημάρχου στον αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  κ. Ιωάννη  Τσιρώνη, για το ΚΥΤ και το Δασαρχείο Υμηττού.
3.    Ενημέρωση-συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016.
4.    Ανάληψη νομικής δέσμευσης και ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ηλιούπολης.
5.    Πρόγραμμα κομποστοποίησης κλαδοκάθαρων του Δήμου Ηλιούπολης.
•    Συνέχιση της δράσης σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης και εισαγωγή πιλοτικής εφαρμογής κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων.
•    Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης.
6.    Ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 2015
7.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης –Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών
8.    Ορθή επανάληψη της 111/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη Προσωπικού με δίμηνη  σύμβαση για την πυροπροστασία.
9.    Αποδοχή όρων σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Δήμο
10.    Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω ΚΑΠ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηλιούπολης μέχρι 31.12.2015
11.    Αποδοχή επιχορηγούμενου ποσού για την υλοποίηση του Προγράμματος για τον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
12.    Αντικατάσταση εκπροσώπων φορέων  στα  ΔΣ των ΝΠΔΔ του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
13.    Έγκριση απολογισμού 2015 και Προϋπολογισμού 2015 του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερησίας Φροντίδας ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες»
14.    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ»
15.    Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου –Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ»
16.    Έγκριση σχεδίου αίτησης εγγραφής βρεφών και νηπίων-δικαιολογητικών και ανακοίνωσης με τους όρους λειτουργίας των παραρτημάτων αγωγής  για το σχολικό έτος 2015-2016.
17.    Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάληψη νομικής δέσμευσης για δαπάνες οργάνωσης ομάδων κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης.
18.    Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Επεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο του 5ου  Λυκείου και κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών στα Πολυκλαδικά Λύκεια Ηλιούπολης»
19.    Νομικές δεσμεύσεις τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
20.    Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου.
21.    Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας
22.    Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40)  επί της οδού  Φιλιππάκη 47.   (πρώην 45)
23.    Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72)  , επί του οδοστρώματος έμπροσθεν του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Καποδιστρίου 8  για λόγους επιβίβασης και αποβίβασης ατόμου με αναπηρία.
24.    Μετατόπιση  περιπτέρου   από   τη   συμβολή των οδών  Παπαναστασίου και παρ. Βουλιαγμένης   στη συμβολή των οδών Εθν. Μακαρίου  και παρ. Βουλιαγμένης
25.    Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40)  επί της οδού  Αγ. Κωνσταντίνου 9.

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για