Συνεδρίαση Πρώτου Έκτακτου Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 12.03.15

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 12η Μαρτίου 2015 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 12η  Μαρτίου 2015 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2.    Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015: Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
3.    Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015: Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου
4.    Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015: Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
5.    Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015: Αιτήματα για ανανεώσεις προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»
6.    Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015: Αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
7.    Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015: Αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για