Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 30.4.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 30η Απριλίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 30η Απριλίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2015
2.    Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
3.    Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 9.917,41€ με ΦΠΑ, και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την Κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση  «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης» του Έντεν Χόρβατ από την ερασιτεχνική ομάδα του Δήμου Ιλίου
4.    Εξέταση διακανονισμού οφειλών περιπτώσεων παρόδιων αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση επί των οδών Χρυσηίδος & Αίαντος στα Ο.Τ. 91, 92 (κοινόχρηστοι χώροι) Περιοχής Κέντρου
5.    Λήψη απόφασης για οφειλή από βεβαιωτικό κατάλογο της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
6.    Λήψη απόφασης για ανανέωση της μείωσης ενοικίου δημοτικού καταστήματος επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 67
7.    Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 105/2015 Α.Δ.Σ.
8.    Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου μας στις εργασίες του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου «ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί στις 14 – 17 Μάιου 2015 στη Θεσσαλονίκη

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.    Πρόσληψη προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2015-2016, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφής αντιτίμου
10.    Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΗΛ 02/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15
12.    Λήψη Απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ  έτους 2013
13.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 321/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου από μονοδρόμηση της οδού Κασσάνδρας από την οδό Φιλοκτήτου έως την οδό Έκτορος σε μονοδρόμηση της οδού Κασσάνδρας σε όλο το μήκος της με φορά από την οδό Φιλοκτήτου προς την οδό Έκτορος και εκ περιτροπής στάθμευση σ’ αυτή
14.    Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Πάριδος & Ευαγγελιστρίας (Πλατεία Δασκάλας) σε νέα θέση στη συμβολή των οδών Νέστορος & Αθηνάς (επί του πεζόδρομου της οδού Νέστορος)
15.    Λήψη απόφασης για θέσεις σταθμεύσεων ΑμεΑ, των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

16.    Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών και μικρών φορτηγών οχημάτων του Δήμου Ιλίου

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

17.     Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας άπορου κατοίκου Ιλίου

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

18.    Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.199,99 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης θεατρικής παράστασης στους χώρους των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου
19.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό διαδικασίας εγγραφών & επανεγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

20.    Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση τιμήματος κινητών πραγμάτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για τα έτη 2015-2016

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για