Τοποθέτηση Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων

Την ενόχλησή του για τον επιτακτικό χαρακτήρα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μεταφέρονται τα ταμειακά διαθέσιμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, εκφράζει ο Νίκος Ζενέτος, Δήμαρχος Ιλίου.

zenetos mΦανερά ενοχλημένος ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου την Τρίτη 21 Απριλίου 2015, από τον επιτακτικό χαρακτήρα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, δήλωσε την αντίθεσή του σε τέτοιου είδους αιφνιδιαστικές αποφάσεις και μονομερείς ενέργειες, που ουσιαστικά καταργούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και υπονομεύουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτονομία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης.

 

Σημείωσε, μάλιστα, πως είναι δεδομένο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι διατεθειμένη να βοηθήσει την εκάστοτε Κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που πλήττει τη χώρα μας και να στηρίξει κάθε εθνική προσπάθεια, με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί διάλογος και διαβούλευση.

 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Ιλίου, πρόκειται για τον απαραίτητο σεβασμό που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για