18η Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού

Εξάμηνη Έκθεση Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής (01/01/2022 – 30/06/2022).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για