Δήμος Ελευσίνας212 Videos

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017
0

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για […]
3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.01.2018
0

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.01.2018

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.01.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.12.2018
0

35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.12.2018

35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.12.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην  35η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67του Ν. 3852/10καλείστε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018και ώρα19:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για τον […]
29η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 25.09.2019
0

29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 25.09.2019

29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 25.09.2019 «Πρόσκληση στην 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα […]
26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.07.10.2021
0

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.07.10.2021

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.07.10.2021 1.    Αποδοχή παραιτήσεως  του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας, με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023» κας Μαρίας Παναγίδου. 2.    Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας, με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023» .3.    Εκλογή – […]

30η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.21-09-2022

GR Ζωντανά σε 5 ώρες28 Σεπτεμβρίου – 19:00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Γ.Ηλιόπουλος, Αθ. Μαυρογιάννης Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2022 – Τροποποίηση ΤεχνικούΠρογράμματος.ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθ. Μαυρογιάννης Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπό ανέγερσηκτίριο της επιχείρησης ΟΞΕΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε. κέντροαποθήκευσης και διανομής (Κ.Α.Δ.) […]
22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.07.2017
0

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.07.2017

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.07.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017και ώρα17:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.06.2018
0

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.06.2018

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.06.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.02.2019
0

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.02.2019

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.02.2019 «Πρόσκληση στην  7η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 25  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 στην […]
1η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 15.01.20
0

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 15.01.20

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 15.01.20 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικόςκαι Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκεμε το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα19:00 […]
4η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 10. 02 .21
0

4η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 10. 02 .21

4η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 10.02.21 θέματα της ημερήσιας διάταξης:     Π.Π.Ε – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης 1.    Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν την Δημοτική Μονοπρόσωπη Α.Ε. Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας, κατόπιν αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας (σύμφωνα με το άρ. 3 παρ. δ του κανονισμού […]