Δήμος Ελευσίνας212 Videos

0 (6)
0

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 23.2.22

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής προαστικού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής στο τμήμα: Άνω Λιόσια – Μέγαρα, υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η , α/α: 20». 2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης που υπάγεται […]
4η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας
0

4η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 1.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής που άσκησε ο κ. Αρβανίτης Περικλής κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ 1509/13-4-2021). ΘΕΜΑ 2.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Μαγαλιού για να χειριστεί την προσφυγή του κ. Αντωνίου Μιλόβα ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά δύο πράξεων (302/22 και 303/22) του […]
36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.12.2017
0

36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.12.2017

36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.12.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.10.2018
0

29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.10.2018

29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.10.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 23.07.2019
0

24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 23.07.2019

24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 23.07.2019 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019και ώρα […]
20η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 09.09.20
0

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 09.09.20

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 09.09.20 «Πρόσκληση στην  20η  τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με το […]
19η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 14.07.21
0

19η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 14.07.21

19η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 14.07.21 θέματα της ημερήσιας διάταξης:   ΤΕΧΝΙΚΑ -ΑρμόδιοςΑντιδ/χοςκ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης   1.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 178/16 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην μελέτη «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 462333/6-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού […]
20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 31.05.2022
0

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 31.05.2022

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 31.05.2022 θέματα της ημερήσιας διάταξης:             Π.Π.Ε – ΑρμόδιοςΑντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης 1.Συζήτηση – Ενημέρωση επί της ενδιάμεσης αναφοράς προόδου (για το διάστημα 12/21-4/22 των εμπειρογνωμόνων για την Ελευσίνα ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2023» και επί λοιπών θεμάτων. ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης […]
16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.06.2017
0

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.06.2017

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.06.2017   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  16η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για […]
8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.03.2018
0

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.03.2018

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 20.03.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.01.2019
0

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.01.2019

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.01.2019 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα20:30στην […]
34η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 12.11.19
0

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 12.11.19

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔήμουΕλευσίνας 12.11.19 «Πρόσκληση στην 34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019και ώρα19:00στην […]