Δήμος Ελευσίνας273 Videos

31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 02.11.2017
0

31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 02.11.2017

31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 02.11.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017και ώρα18:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 07.11.2017
0

32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 07.11.2017

32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 07.11.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
Ελευσίνα ένας χρόνος από την ανακήρυξη της πόλης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπη
0

Ελευσίνα ένας χρόνος από την ανακήρυξη της πόλης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπη

300 παιδιά από την Ελευσίνα από 8-12 χρόνων  ζωγραφίζουν  για το σπίτι τον ξεριζωμό και την αναζήτηση νέας πατρίδας. Αποτυπώνουν το δικό τους μήνυμα πάνω σε μικρά φωτιζόμενα αγγεία .  Με τα αγγεία στα χέρια τα παιδιά αναχωρούν απο την Πλατεία Ηρώων, διασχίζουν την οδό Νικολαϊδου και το Ελαιουργείο για να καταλήξουν στη θάλασσα, όπου  […]
33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 21.11.2017
0

33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 21.11.2017

33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 21.11.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017
0

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017
0

35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017

35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.11.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017και ώρα21:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.12.2017
0

36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.12.2017

36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.12.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.12.2017
0

37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.12.2017

37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.12.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να […]
38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.12.2017
0

38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.12.2017

38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.12.2017 ​ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  38η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε […]
40η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.12.2017
0

40η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.12.2017

40η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.12.2017 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 40η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017και ώρα14:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.01.2018
0

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.01.2018

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.01.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.01.2018
0

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.01.2018

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 30.01.2018 ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε […]