Δημοτικά Συμβούλια175 Videos

Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 09.07.13 (2ο μέρος)
0

Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 09.07.13 (2ο μέρος)

Μαζί με το θέμα της διαθεσιμότητας των Σχολικών Φυλάκων και της Δημοτικής Αστυνομίας, οι επιθέσεις σε κοινωνικές ομάδες απασχόλησαν την Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολη: 20.6.12 (8ο)

Η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, αλλά και έγκριση μελέτης και η ψήφιση πίστωσης για την «Δημιουργία στεγάστρου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο», ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου