Δήμος Κηφισιάς158 Videos

12η Ειδική & 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ (15-03-23)
0

2η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Α. Επικύρωση Πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ: 28η τακτική & 29η ειδική (7-12-22), 30η ειδική & 31η τακτική (14-12-22).Β. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’Δ. Έκτακτα θέματαΕ. Τακτικά θέματα ΘΕΜΑ 1.Λήψη απόφασης για την υποβολή γνώμης επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Κηφισιάς. ΘΕΜΑ 2.Επί της υπ’αρ. 83/2022 απόφασης της […]
12η Ειδική & 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ (15-03-23)
0

31η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς επί του αιτήματος των αθλητικών συλλόγων ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Α.Σ. Μπάσκετ – Βόλεϊ / ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ / ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Π.Σ. για την συγκοινωνιακή σύνδεση των γηπέδων “Στέλιος Καλαϊτζής” – […]
12η Ειδική & 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ (15-03-23)
0

28η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς.

28η Τακτική 1. Λήψη απόφασης επί του καταρτισθέντος από την Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς, οικ. έτους 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Μακρής 2. Eπί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Κηφισιάς ενόψει της εορτής Χριστουγέννων 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος 3. Έγκριση παραχώρησης […]
12η Ειδική & 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ (15-03-23)
0

27η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Επί των αποφάσεων: α) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2023 στις Κοινότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ.1 περ. γ του Ν. 3852/2010) και β) της […]
12η Ειδική & 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ (15-03-23)
0

26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτικά θέματα 1.Επί της υπ΄αριθμ. 798/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά: 1) τον καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστών αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.), 2) την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και τον καθορισμό συντελεστών αυτού 3) τον προσδιορισμό συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος. […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

24ή Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

1. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 2. Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Μπ.Α. του Γεωργίου του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, με ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων», στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής
12η Ειδική & 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ (15-03-23)
0

21η Έκτακτη Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτωνκατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης. Χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό «ΣΟΦΙΑΓΚΙΚΑ», που στεγάζεται στην οδό Αγ. Τρύφωνος 61 στην Κηφισιά και στον«Β΄ Παιδικό Σταθμό Νέας Ερυθραίας», που στεγάζεται στην οδό Ηλία Βενέζη 8στην Ν. Ερυθραία.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυλήτης. […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

20η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.28-09-2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 18 ης τακτικής συνεδρίασης στις 31-08-2022.Β. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’Δ. Έκτακτα θέματαΕ. Τακτικά θέματα Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτωνκατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τουΝ.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς». Χορήγηση […]
19η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21-09-2022
0

19η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21-09-2022

hd.19 21-09-2022 ΜΕΙΚΤΗ Α. Επικύρωση Πρακτικών της 18ης τακτικής συνεδρίασης στις 31-08-2022. Β. Ενημέρωση ∆ημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’ ∆. Έκτακτα θέματα Ε. Τακτικά θέματα Eγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτων κατοίκων ∆ήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022. Eπανεξέταση της υπ’αρ. 96/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής […]