Τοπική Αυτοδιοίκηση1477 Videos

1η Δημόσια Συνεδρίαση Δια Ζώσης και Τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου
0

30η Δημόσια Συνεδρίαση Δια Ζώσης και Τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 1ο : Έγκριση Τεχνικού προγράμματος, του Δήμου Ασπροπύργου, για το Οικ. Έτος 2023», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2022 Απόφαση, της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Α..
1η Τακτική Δια Ζώσης (ειδική – κατεπείγουσα) Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
0

24η Τακτική Δια Ζώσης – Μεικτή Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους2023.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας) Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικήςοικονομικού έτους 2023.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας) Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΠεριφέρειαςΑττικής οικονομικού έτους 2023.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας
0

44η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΓΕΝΙΚΑ Ενημέρωση από την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορά στην διακίνηση φορτίων LNG στο λιμάνι της Ελευσίνας. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλο 3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2023. 4. […]
2η Ειδική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού
0

2η Ειδική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Θέμα 1ο Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2023. Θέμα 2ο Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Δήμου και του ΝΠ που εποπτεύει με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» (ΟΚΠΔΥ).
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου,οικονομικού έτους 2022 Λήψη απόφαση για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων τουΔήμου Ιλίου για το έτος 2023 Λήψη απόφασης για απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών Κ.Α.Π.Η.Ιλίου, χρονικής περιόδου 2022 – 2023 Λήψη απόφασης για […]
2η Ειδική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού
0

14η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις Θέμα 1 ο Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καιβ) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα γιατο έτος 2023. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θέμα 2 ο Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ακινήτων του αρθρ.2 παρ.1 του Ν.429/1976 (Α 235) για το έτος 2023. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θέμα 3 ο Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου […]
4η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας
0

42η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου επιβατικών οχημάτων της επιχείρησης «AUTOMOTIVW LOGISTICS A.E», συνεργείο επιβατικών οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση «Λάκκα Στάμου» επί της ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού 25ης Μαρτίου. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων […]
4η Τακτική Συνεδρίαση (Μεικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
0

31η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς επί του αιτήματος των αθλητικών συλλόγων ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Α.Σ. Μπάσκετ – Βόλεϊ / ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ / ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Π.Σ. για την συγκοινωνιακή σύνδεση των γηπέδων “Στέλιος Καλαϊτζής” – […]
4η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας
0

41η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις φορτοεκφόρτωσης LNG στο λιμάνι της Ελευσίνας. 2. Αποδοχή παραίτησης από την θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας». 3. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου […]