Δημοτικά Συμβούλια21 Videos

Ανάληψη Υποχρεώσεων και Δέσμευση (διάθεση) Πιστώσεων σε Βάρος Διαφόρων Κ.Α Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2012
0

Ανάληψη Υποχρεώσεων και Δέσμευση (διάθεση) Πιστώσεων σε Βάρος Διαφόρων Κ.Α Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2012

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της 22ας Φεβρουαρίου του 2012 του δημοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής βρέθηκε το θέμα της ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευσης πιστώσεων σε βάρος Κ.Α του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 του Δήμου
Λήψη Απόφασης για Παράταση της Χρονικής Διάρκειας Υφισταμένων Συμβάσεων & Μείωση Μισθώσεων Ακινήτων
0

Λήψη Απόφασης για Παράταση της Χρονικής Διάρκειας Υφισταμένων Συμβάσεων & Μείωση Μισθώσεων Ακινήτων

Το θέμα της \\\”λήψης απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας υφισταμένων συμβάσεων και μείωση μισθώσεων ακινήτων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, που στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981\\\” συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής στις 22 Φεβρουαρίου του 2012.
Παραχώρηση Στάθμευσης επί της Οδού Λάδωνος, Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, κ.α
0

Παραχώρηση Στάθμευσης επί της Οδού Λάδωνος, Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, κ.α

Τα θέματα \”Παραχώρηση Στάθμευσης επί της Οδού Λάδωνος, κατ\’ όπιν της υπ΄ αριθμ. 9/2012 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής\”, \”Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση των Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2012\” και \”Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα\” εξετάσθηκαν κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 22α […]
Συγκρότηση Διαπαρ. Επιτροπής για Διερεύνηση από κοινού Δημιουργίας Κολυμβητηρίου με Δήμο Παπάγου- Χολαργού
0

Συγκρότηση Διαπαρ. Επιτροπής για Διερεύνηση από κοινού Δημιουργίας Κολυμβητηρίου με Δήμο Παπάγου- Χολαργού

Η από κοινού δημιουργία κολυμβητηρίου με το Δήμο Παπάγου Χολαργού ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής στις 22 Φεβρουαρίου του 2012
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 03.11.16
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 03.11.16

31η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής 03/11/2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Tακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 03-11-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.00μ.μ. με θέματα: 1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 2. Αναπροσαρμογή […]