Δήμος Ιλίου326 Videos

Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07/03/2023 2030
0

Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07/03/2023 2030

ΘΕΜΑ 1.Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων έτους 2022 για πρόσληψηπροσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντιλοιπών αντικαταβολώνΘΕΜΑ 2.Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δημιουργία 16.500 θέσεωνεργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας55 έως 67 ετώνΘΕΜΑ 3.Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία αθλητικής εγκατάστασης του Δήμου μας
Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07/03/2023 2030
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου την 23/02/2023

ΘΕΜΑ Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του ετήσιουπρογραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικούΙδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικούΙδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφήαντιτίμου ή […]
4ο Δημοτικό Συμβούλιο ΕΦΗΒΩΝ του Δήμου Ιλίου
0

4ο Δημοτικό Συμβούλιο ΕΦΗΒΩΝ του Δήμου Ιλίου

Ποιος θεωρείται σύμφωνα με το νόμο παιδί; Ποιες συμπεριφορές θεωρούνται κακοποιητικές σύμφωνα με το νόμο; Ποια είναι τα είδη της κακοποίησης σε βάρος των παιδιών;ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Παπαδιόχος βασίλειος – Συριανός ΧρήστοςΛΥΚΕΙΟ: Γκότσης Αθανάσιος – Βουργάκη Μαρία Γιατί τα παιδιά πέφτουν θύματα κακοποίησης συχνά ; Ποιοι είναι οι λόγοι; Γιατί υπάρχουν ακόμη γονείς που […]
Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07/03/2023 2030
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1.Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού καιτροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023 ΘΕΜΑ 2.Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους2023 ΘΕΜΑ 3.Λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης «Καθορισμόςπροτεραιότητας της οδού Σουλίου έναντι της οδού Δεσποτικού» ΘΕΜΑ 4.Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας «Συλλογής, […]
Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07/03/2023 2030
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου,οικονομικού έτους 2022 Λήψη απόφαση για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων τουΔήμου Ιλίου για το έτος 2023 Λήψη απόφασης για απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών Κ.Α.Π.Η.Ιλίου, χρονικής περιόδου 2022 – 2023 Λήψη απόφασης για […]
Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07/03/2023 2030
0

Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 2. Εξουσιοδότηση Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό Υπευθύνων Λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO AQUATICO Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ […]
Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07/03/2023 2030
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.13.10.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμούγια την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και του φόρουηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023 Λήψη απόφασης έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου,οικονομικού έτους 2022 Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους […]

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.15.09.2022

66528/Σ.14484/09-09-22/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ/Α.Τ. Δημ. Συμβουλίου. & Λοιπών Συλ. Οργ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022 Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2022 3. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με […]
Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07/03/2023 2030
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.28/07/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΔήμουΙλίου, οικονομικού έτους 2022 Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2022 Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση στο Νομαρχιακό Αθλητικό ΣωματείοΑτόμων με Αναπηρίες «ΤΥΡΤΑΙΟΣ»Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους2022Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ […]