Δήμος Κηφισιάς140 Videos

26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτικά θέματα 1.Επί της υπ΄αριθμ. 798/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά: 1) τον καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστών αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.), 2) την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και τον καθορισμό συντελεστών αυτού 3) τον προσδιορισμό συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2023.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος. […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

24ή Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

1. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 2. Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Μπ.Α. του Γεωργίου του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, με ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων», στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

21η Έκτακτη Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτωνκατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης. Χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό «ΣΟΦΙΑΓΚΙΚΑ», που στεγάζεται στην οδό Αγ. Τρύφωνος 61 στην Κηφισιά και στον«Β΄ Παιδικό Σταθμό Νέας Ερυθραίας», που στεγάζεται στην οδό Ηλία Βενέζη 8στην Ν. Ερυθραία.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυλήτης. […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

20η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.28-09-2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 18 ης τακτικής συνεδρίασης στις 31-08-2022.Β. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’Δ. Έκτακτα θέματαΕ. Τακτικά θέματα Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτωνκατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τουΝ.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς». Χορήγηση […]
19η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21-09-2022
0

19η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21-09-2022

hd.19 21-09-2022 ΜΕΙΚΤΗ Α. Επικύρωση Πρακτικών της 18ης τακτικής συνεδρίασης στις 31-08-2022. Β. Ενημέρωση ∆ημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’ ∆. Έκτακτα θέματα Ε. Τακτικά θέματα Eγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτων κατοίκων ∆ήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022. Eπανεξέταση της υπ’αρ. 96/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

16η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 9 ης τακτικής συνεδρίασης στις 13-04-2022, της 10 ηςτακτικής συνεδρίασης στις 04-05-2022, της 11 ης τακτικής συνεδρίασης στις 11-05-2022, της 12 ης τακτικής συνεδρίασης στις 08-06-2022 και της 13 ης τακτικήςσυνεδρίασης στις 22-06-2022.Β. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’Δ. Έκτακτα θέματαΕ. Τακτικά θέματα Αντικατάσταση μέλους του […]
18η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.31-08-2022
0

18η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.31-08-2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 17ης τακτικής συνεδρίασης στις 03-08-2022.Β. Ενημέρωση ∆ημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Έκτακτα θέματα∆. Τακτικά θέματα Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος υγειονομικούενδιαφέροντος προσωπικών υπηρεσιών «κομμωτήριο – κουρείο ανδρών» επί τηςοδού Παπαδιαμάντη αρ. 1 στο Ο.Τ. 79 στη ΖΩΝΗ ΙΙ […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

17η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.03.08.2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 14ης τακτικής συνεδρίασης στις 13-07-2022, τηςΒ. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Έκτακτα θέματαΔ. Τακτικά θέματα Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Β΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου οικ. έτους […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

15η Εκτακτη Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.14.07.2022

Έγκριση 7 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας μίσθωσης κτιρίου για τη λειτουργίαπαιδικού σταθμού του Δήμου Κηφισιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΑυλήτηςΗ συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι η 14η τακτική συνεδρίαση που είχεπρογραμματιστεί για σήμερα 13-07-2022, για τη συζήτηση και ψήφιση 10 θεμάτων,μεταξύ των οποίων […]
26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.14.07.2022

με θέματα: Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 17/05/2017 Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης Δ. Έκτακτα θέματα Ε. Τακτικά θέματα Τεχνική πρόταση για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτηρίου «Αλάσκα» (τροποποιούμενων προηγούμενων αποφάσεων). Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς για την […]
13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022
0

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022 1.    Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής. 2.    Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος. 3.    Επί της υπ’ αρ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Ανοίξεως, στο τμήμα […]