Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου:19.03.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 19η Μαρτίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 19η Μαρτίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1.    Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου
2.    Διαγραφή ποσού 215,28 € από τον υπ΄ αριθμ. 51/07.08.96 βεβαιωτικό κατάλογο της υπόχρεης κ. Μιχοπούλου Αγγελικής του Παναγιώτη
3.    Επιστροφή ποσού 1.474,89 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17736786-02 1 (κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικίας, επί της οδού Γορτυνίας 3Α), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10207/03.03.2015 σχετικής αίτησης
4.    Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαριότητας Πόλης IFAT EURASIA που θα διεξαχθεί στις 16 – 18 Απριλίου 2015 στην Τουρκία
5.    Αποδοχή ποσού 5.000,00 € από την Τράπεζα Πειραιώς στο Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου
6.    Έγκριση γνωμοδότησης της επιτροπής για ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

7.    Καθορισμός θέσεων πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών ΤΕΙ
8.    Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου μας

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

9.    Λήψη απόφασης για τον κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ιλίου
10.    Ακύρωση των υπ’ αριθμ. 282/2014 & 027/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες στην Λεωφόρο Πετρουπόλεως και στη Λ. Φυλής στο Ίλιον
11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/14

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 

12.    Ένταξη του Δήμου Ιλίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network), Ορισμός Εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
13.    Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ για πνευματικά δικαιώματα στην ΑΕΠΙ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου, για το οικονομικό έτος 2015

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για