Δήμος Ασπροπύργου37 Videos

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕΤ 13-12-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2023. Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για «Έγκριση Δ’ κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 για λειτουργικέςδαπάνες σχολείων». Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπαριθμ 265/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «ΑναπροσαρμογήΤελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2024», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ. […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕΤ 13-12-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2023. Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για «Έγκριση Δ’ κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 για λειτουργικέςδαπάνες σχολείων». Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπαριθμ 265/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «ΑναπροσαρμογήΤελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2024», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ. […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

30η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την Τρ 14-11-23 και ώρα 18:00

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την εξαίρεση από την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν.5056/2023 για την διατήρηση αυτοτέλειας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 5056/2023 Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την εξαίρεση από την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν.5056/2023 για την […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την Τρ 14-11-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2023. Θέμα 2ο : Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.185/2021 (ΦΕΚ1755/τ.Β΄/11-04-2022) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,αναφορικά με τηνκαθιέρωση διαφορετικού ωραρίουλειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου που λειτουργούν σε 12ωρη και 24ωρη βάση, ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων και τους κλάδους. Θέμα 3ο : Ορισμός αναπληρωματικών μελών των Επιτροπών: […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου την 5-9-23 και ώρα 19:00μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο : Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023. Θέμα 2ο : Έγκριση Γ’ κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων». Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπ αριθμ 18/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Ασπροπύργου μετον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.)». Θέμα 4ο […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

25η Συνεδρίαση ( Τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου 21-8-23 και ώρα 19:00μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024. Θέμα 2ο : Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2024. Θέμα 3ο : Λήψη επί της υπ αριθ. 79/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου την ΔΕ 31-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24Η ΑΣΠΡΟΠ. 31-7-23 Θέμα 1ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 205/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 2ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 204/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα 3ο : Καθορισμός αμοιβής […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

20η Τακτική, Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου (04/07/2023).

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την Αναθεώρησης του σχεδίου πόλης της ΠΕ2 του Ασπροπύργου ( ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΦΑΣΗ). Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Ασπροπύργου κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την «α) Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την 13-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Οικονομικού Έτους 2023. Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Δήμου Ασπροπύργου, Οικονομικού Έτους 2023. Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ17 […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου την 6-6-23

Θέμα 1ο : Αποδοχή παραίτησης και Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΟΑΦΝΤΗ). Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Ασπροπύργου με ΑΦΜ 0 κατά την περίοδο 2023-2024. Θέμα 3ο […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουτου Δήμου Ασπροπύργου την 30-05-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι. Δ. Ορισμένου Χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Ασπροπύργου, για το έτος 2023. Θέμα 2ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τον εξώδικο και […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου 16-5-23

Θέμα 1ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 488/2017 προγενέστερης απόφασης & αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2018. Θέμα 2ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 518/2018 προγενέστερης απόφασης &΄ αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2019» Θέμα 3ο : «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 257/2019 προγενέστερης απόφασης & αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2020» Θέμα […]